O NAS

Zaawansowana nauka jezyków na potrzeby narracji włączających

Cele ALL-IN obejmują tworzenie inkluzywnego środowiska uczenia się, podnoszenie świadomości na temat znaczenia inkluzywnego języka i zwiększanie wpływu inicjatyw ALL-IN. Docelowo ma na celu wspieranie komunikacji inkluzywnej, z korzyścią dla poszczególnych osób, nauczycieli, organizacji i społeczeństwa jako całości.

Misją ALL-IN jest promowanie inkluzywnych praktyk komunikacyjnych i językowych poprzez rozwój innowacyjnych zasobów edukacyjnych oraz inkluzywnego środowiska uczenia się

Wizją ALL-IN jest stworzenie świata, w którym komunikacja będzie inkluzywna, wspierająca zrozumienie, szacunek i uznanie dla różnorodnych tożsamości i doświadczeń.

Dowiedz się więcej

ALL-IN

Nasze cele

Tworzenie środowiska uczenia się

Zapewnienie inkluzywnego środowiska uczenia się poprzez rozwój cyfrowej platformy otwartych zasobów edukacyjnych (OER) w otwartym, bezpłatnym i dostępnym formacie 24/7

Zwiększanie świadomości

Generowanie świadomości i budowanie zaufania pomiędzy społeczeństwem a organizacjami uczestniczącymi w projekcie, informowanie i edukowanie w istotnych kwestiach.

Wzmocnienie efektu

Wzmocnienie efektu inicjatyw i wyników projektu, zachęcanie do aktywnego udziału oraz promowanie adopcji i wykorzystania wyników.

Wspieranie komunikacji inkluzywnej

Poprzez szerzenie kluczowego przesłania, że komunikacja inkluzywna to nie tylko słowa: chodzi o wspieranie zrozumienia, szacunku i akceptacji dla wszystkich.

AKTUALNOŚCI

Przeczytaj najnowsze wiadomości!

Partners

Contact Us